North Sea Greens vindt het belangrijk dat al haar zeewierproducten afkomstig zijn uit duurzame en lokale teelt. Hierdoor kunnen we onze klanten kwalitatieve, verantwoorde en biologisch zeewierproducten aanbieden.

Daarnaast is het telen en het gebruik van zeewier in voeding een van de oplossingen voor het veiligstellen van de leefbaarheid op aarde. In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 Social Development Goals (SDG's) ontwikkelt om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Een aanmerkelijk deel van deze doelen sluit aan bij onze activiteiten en de teelt van zeewier in zijn algemeenheid. Hieronder lichten wij ze kort aan je toe:

  • SDG 2 - Geen honger: Zeewier is zeer rijk aan nutriënten. Denk aan vitamines, mineralen en eiwitten. Met slechts 2% van het oceaanoppervlak kunnen we de gehele mondiale bevolking voeden. Door zeewier toe te passen in onze huidige voeding verbeteren we de gezondheid van mensen en leveren we een positieve bijdrage aan het milieu.
  • SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie: Onze zeewieren worden geteeld op zee, zonder gebruik te maken van schaarse landbouwgrond, zoetwater, gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Samen met alle voordelen van zeewier op het gebied van gezondheid maakt het een verantwoorde keuze met minimale impact op het klimaat en leefomgeving.
  • SDG 13 - Klimaatactie: Zeewieren nemen tijdens hun groei en in verhouding tot andere planten, zeer veel CO2 op. Door over te schakelen op meer zeewierteelt en een bredere toepassing van zeewier in voedingsproducten levert North Sea Greens samen met haar klanten een positieve bijdrage aan een beter klimaat.
  • SDG 14 - Leven in het water: Onze oceanen zijn de motor van mondiale systemen die de aarde bewoonbaar maken. Zo leveren zij 50% van onze zuurstof en zijn zaken als ons drinkwater, het weer, klimaat en voedselvoorziening ervan afhankelijk. Door duurzame zeewierteelt verbeteren we de waterkwaliteit en waarborgen we de leefbaarheid voor planten en dieren onder water.
  • SDG 15 - Leven op het land: Doordat zeewierteelt op zee plaatsvindt wordt het schaarse landoppervlak ontzien. In tegenstelling tot gewassen die op land geteeld worden behoeft zeewierteelt tevens geen zoetwater en worden er geen gewasbeschermingsmiddelen of kunstmest toegepast. Hiermee kan landdegradatie en ontbossing worden tegengegaan en de biodiversiteit worden bevordert.
  • SDG 17 - Partnerschap om de doelen te bereiken: North Sea Greens heeft een brede samenwerking binnen haar branche en met kennisinstituten en partners in de voedingsindustrie. Het doel hiervan is om de teelt van zeewier en de toepassing van zeewier in ons huidige voedingspatroon te bevorderen.

Het telen van zeewier is uiterst duurzaam. Er zijn geen schaarse landbouwgronden, gewasbeschermingsmiddelen, zoetwater of kunstmest nodig.